Розыгрыш от UKASKO! 30 победителей!

Первые 10 мест — 100% кешбек на карту

Вторые 10 мест — 50% кешбек на карту

Третьи 10 мест — 25% кешбек на карту

Акция действует с 1 марта по 15 мая включительно

Купи ОСАГО — участвуй в розыгрыше 25000 грн!

Хотите получить ОСАГО бесплатно? Участвуйте в новом розыгрыше UKASKO!

В честь запуска платформа онлайн-страхования UKASKO разыгрывает 25000 грн. 30 счастливчиков получат денежный приз на карту.

Оформить страховку

Условия максимально просты

Зарегистрируйтесь на сайте
UKASKO
Оформите ОСАГО у нас на сайте с 1 марта по 15 мая
Подпишитесь на нас в соцсетях (Facebook или Instagram)

Результаты 16-18 мая на страницах социальных сетей

Розыгрыш будет проводиться среди участников, оформивших ОСАГО на сайте UKASKO с 1 марта по 15 мая

1-10 место — 100% кешбека от стоимости ОСАГО
11-20 место — 50% кешбека от стоимости ОСАГО
21-30 место — 25% кешбека от стоимости ОСАГО

Как будут выбраны победители

 • 01
  Победители будут выбраны рандомно среди участников розыгрыша, выполнивших условия. Выбор будет осуществлен с помощью сервиса https://www.random.org/.
 • 02
  Победители будут проинформированы по телефону. Представитель UKASKO свяжется с каждым из победителей по телефонному номеру, который был указан при оформлении полиса страхования.
 • 03
  Результаты розыгрыша будут размещены в социальных сетях UKASKO: Facebook, Instagram.

ВАЖНО! Участие в розыгрыше принимают только зарегистрированные пользователи, которые подтвердили свою электронную почту.

Официальные условия проведения акции

1. Загальні положення

 • 1.1. Акція «Розіграш 25000 грн від UKASKO» (надалі – «Акція») є рекламною кампанією, спрямованою на заохочення клієнтів.

 • 1.2. Ініціатором та організатором є ФОП Стиркін Кирило Олександрович, торговельна марка «UKASKO»

 • 1.3. Всі податки і збори, що виникають під час проведення Акції бере на себе UKASKO.

 • 1.4. Акція проводиться у мережі інтернет, на сайті https://ukasko.ua/

 • 1.5. Початок Акції – 01 березня 2020 року, закінчення – 15 травня 2020 року (надалі – «Період проведення Акції»).

2. Учасники Акції

 • 2.1. Учасниками Акції (надалі – «Учасники») можуть бути страхувальники-фізичні особи, які є повнолітніми громадянами України, що оформили ОСЦПВ на Сайті (надалі – «Договір страхування») у Період проведення Акції.

 • 2.2. Для участі в Акції треба:

 • 2.2.1. Оформити Договір страхування на Сайті у Період проведення Акції.

 • 2.2.2. Учасник має виступати страхувальником та бути зареєстрованим на Сайті, під реєстрацією мається на увазі підтверджену електронну пошту, наявність існуючого облікового запису та доступу до особистого кабінету страхувальника на Сайті.

 • 2.2.3. Учасник може оформити будь-яку кількість Договорів страхування на Сайті.

 • 2.2.4. Договори страхування, що оформлені на Сайті у Період проведення Акції, не підлягають ануляції або достроковому розірванню.

 • 2.3. Учасниками Акції не визнаються й не мають права брати участь в Акції:

 • 2.3.1. особи, які не виконали Умов цих Правил;

 • 2.3.2. особи, які перебувають у трудових відносинах із UKASKO;

 • 2.3.3. чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, зазначених у підпункті 2.3.2 цих Умов.

 • 2.3.4. особа, що купила бiльше, нiж один ОСЦПВ на один акаунт пiдвищує шанси на перемогу, але має право отримати отримати лише один Подарунок.

 • 2.4. Ці Умови — основний документ і підтвердження договірних взаємовідносин між UKASKO й Учасником щодо участі в Акції. Учасник приймає Умови Акції, оформлюючи Договори страхування на Сайті у Період проведення Акції та фактично беручи участь в Акції. Учасник оформлює Договори страхування й бере участь в Акції добровільно, безумовно та в повному обсязі, що за своїми правовими наслідками є укладенням письмового договору в розумінні частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

3. Подарунки Акції

 • 3.1. В Акції розігруються 30 (тридцять) гарантованих Подарунків: Продукти страхування, що будуть оформлені на Сайті онлайн. Повернення вартості полісу ОСЦПВ у обсязі: 100% грошових витрат - 10 (десять) шт., 50% грошових витрат - 10 (десять) шт., 25% грошових витрат - 10 (десять) шт.

 • 3.2. Визначення Переможців Акції (надалі – «Переможці») здійснюється за допомогою сервісу https://www.random.org/ шляхом випадкового підбору серед Учасників Акції, які відповідають вимогам, зазначеним у пункті 2 даних Умов (надалі – «Розіграш») та проводиться не пізніше 18 травня 2020 року.

 • 3.3. Розіграшем шляхом випадкового комп'ютерного підбору за допомогою сервісу https://www.random.org/ буде обрано 40 (сорок) Учасників, з яких перші 30 (тридцять) за списком – основні Переможці, й останні 10 (десять) у списку – Резервні Переможці.

 • 3.4. Резервні Переможці матимуть право отримати Подарунки Акції у випадку неможливості вручення та/або відмови від них Переможців Акції. Резервні Переможці Акції матимуть право на одержання відповідного Подарунка Акції у порядку їх визначення Резервними переможцями Акції.

 • 3.5. UKASKO зв’язується з Переможцями Акції за вказаним під час Реєстрації телефонним номером із метою інформування про перемогу в Акції й отримання усної згоди Переможців Акції на одержання Подарунків Акції. Кількість спроб зв’язатися з Переможцями Акції, за умовами Акції, не може бути більше як 3 (три) дзвінка протягом 1 (одного) робочого дня, що здійснюють у період з 9:00 до 18:00.

 • 3.6. Результати Розіграшу є остаточними й оскарженню не підлягають.

 • 3.7. Параметри та характеристики Подарунків Акції визначаються на розсуд UKASKO та можуть не збігатися з очікуваннями Учасників.

 • 3.8. Відео розіграшу буде розміщено у соціальних мережах на сторінках UKASKO.

4. Умови отримання подарунків

 • 4.1. Отримати Подарунок зможе лише Учасник, який відповідає вимогам, зазначеним у пункті 2 даних Умов.

 • 4.2. Учасник може отримати тільки 1 (один) Подарунок. Учасника, який отримав право на отримання Подарунка, вважають Переможцем Акції.

 • 4.3. Право на отримання Подарунку зберігається за Переможцями протягом 1 (одного) місяця від дня проведення Розіграшу.

 • 4.4. Учасники мають право відмовитися від отримання Подарунку. Заміна Подарунку не допускається.

 • 4.5. Якщо Учасник з будь-яких причин відмовляється отримати Подарунок, він не має права передати його третій особі і в такому разі втрачає право на отримання Подарунку.

 • 4.6. UKASKO залишає за собою право повторного визначення Переможця Акції, який отримає Подарунок Акції, із Резервного Списку в разі підозри та/або виявлення фальсифікації під час участі в Акції з боку відповідного Переможця Акції.

5. Порядок отримання подарунків

 • 5.1. Отримання Подарунку Продукти страхування:

 • 5.1.1. Отримання Подарунку буде проводитися в онлайн-режимі на Сайті.

 • 5.1.2. Вибір буде погоджено з Переможцем у телефонній розмові, під час інформування про перемогу в Акції. Під час телефонної розмови Переможцю Акції повідомлять подробиці щодо процедури отримання Подарунку в онлайн-режимі.

 • 5.1.3. Зарахування Подарунку буде здійснено протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту інформування про перемогу у Розіграші.

6. Заключні положення

 • 6.1. Дані Умови обов’язкові для виконання.

 • 6.2. Інформування щодо проведення Акції здійснюється шляхом розміщення Умов Акції на Сайті. Інформація про всі зміни та доповнення до даних Умов має бути розміщена на Сайті протягом 3 (трьох) робочих днів.

 • 6.3. UKASKO не несе відповідальності за якість Подарунку за умовами Акції. Відповідальність за якість Подарунку за Умовами Акції несе її безпосередній постачальник.

 • 6.4. UKASKO звільняється від будь-якої відповідальності щодо Подарунку Акції після отримання його Учасниками. Якщо Подарунки залишилися не врученими через те, що Учасники не дотрималися вимог, зазначених у цих Умовах, UKASKO використовує їх на власний розсуд.

 • 6.5. Своєю участю в Акції Учасники надають UKASKO право, безстроково, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»: отримувати, збирати, обробляти, реєструвати, накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати і поширювати (розповсюджувати, передавати) інформацію, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані. Учасники погоджуються на проведення фотозйомки за їх участі та надання рекламних інтерв’ю про участь у Акції, а також погоджуються, що їх ПІБ та фотоматеріали за їх участі можуть бути оприлюднені або використані UKASKO з рекламною метою у будь-яких друкованих, аудіо- і відеоматеріалах, на будь-якій території, на необмежений строк, без попереднього узгодження та безкоштовно. Всі авторські права на такі матеріали будуть належати UKASKO. Учасники також погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані UKASKO без будь-яких часових обмежень для надсилання інформації, повідомлень, проведення телефонних опитувань тощо із інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою.

 • 6.6. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, будь-яких спірних питань та (або) питань, неврегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймає UKASKO.